Nishio Aikido: Yurusu Budo


Nishio Shoji Shihan (1927 - 2005)


Narodil se v prefektuře Aomori. Ke konci roku 1955 vstoupil do Aikikai Hombu Dojo. Dříve než začal cvičit aikido, věnoval se studiu juda, karate, iaida a joda. Znalosti získané během cvičení těchto bojových umění jsou vtěleny do jeho jedinečného stylu aikida. Nishio Sensei se účastnil pravidelných seminářů v Evropě a USA a několikrát zavítal i do České republiky.
Shihan Nishio Shoji Sensei byl držitelem 8. danu Aikikai a 8. danu Nihon Zendoku Iaido, dále pak 4. danu v Kodokan Judo a 4. danu karatedo. Studoval také Shindo Muso ryu - Jodo a Hozoin ryu - Yari. Vytvořil novou školu iaida, která obsahuje formy přenesené z technik aikida, Aiki Toho Iaido.
 


Aikido podle Shoji Nishio senseie
(tento překlad obsahuje části článku převzatého z Aikido Journal č. 24 ročník 1996)


Síla nutná pro aikido jako budo
Musíme především rozlišovat mezi podstatou síly v aikido a podstatou síly v budo. Myslím si, že je nezbytné správně tlumočit význam " bu " ve slově budo. Pohled do historie japonského budo ukáže, že se nevyvíjelo ideální cestou. V podstatě je budo prostředkem pro lidi orientující se na vytvoření středu svého života. Bohužel, to má snahu zabloudit k opačnému cíli, nízkému poražení či poškození ostatních. Toto potřebujeme vystihnout při provozování našeho budo.
K rozsahu aikido jako budo, bude samozřejmě vyžadována jistě suma vnější povrchní síly. Bohužel, mnoho lidi ve světě dnešního aikido výhodně využívá faktu, že zde nejsou žádné utkání a dovolují si opomíjet budo stránku jejich tréninku. Když jsem poprvé začal s tréninkem aikido, téměř každý v dojo měl zázemí z jiného bojového umění, jako je judo, kendo či karate. Oni všichni hledali něco lepšího, něco navíc, co museli dělat. Zakladatelův vliv byl tehdy velice silný, příliš silný. Zvyšoval hodnotu ovzduší budo vyrovnaně dál.
Lidé přicházející cvičit dnes, nemají nutně takové předchozí zkušenosti a to vytváří obrovský rozdíl mezi tehdejším a dnešním tréninkem. Dnes je mnoho učitelů, kteří říkají, že je zbytečné rovnoměrně se starat a sám cvičit další bojová umění. Ale to je velká chyba. Svět všech jednotlivých budo je určený k srovnání s ostatním budo. Skutečně nezáleží jak jste kvalifikovaní  v aikido, jestliže vaše aikido je jen něco více než tanec bez skutečné ceny.

Házení a blokování s cítěním atemi 
Aikido je 40 procent házení a 60 procent blokování. Musíte mít spolehlivou znalost všech technik. Později, ve všech těchto technikách jsou atemi. Bohužel, protože mnoho dnešních instruktorů umí aikido, jejich vysvětlení atemi směřuje především k slovnímu podání  a tím něco postrádají. V aikido, které jsem učil (a které učím), provádíme hody a blokování s rytmem a cítěním atemi.

Význam technik se zbraněmi
Někteří dnešní instruktoři tvrdí, že trénink s mečem a tyčí je zcela zbytečný. Taková tvrzení jsou směšná. Nic nemůže být vzdálenější pravdě. O-sensei řekl: " Aikido je vyjádření principů meče prostřednictvím těla."  Proto chápání aikido bez porozumění meči  je zcela cizí. Zdá se mi, že ti co tvrdí, že v aikido nejsou techniky se zbraněmi nerozuměli slovům zakladatele.
Meč byl symbolem japonského budo tisíc či více let. Ale tato historie byla krvavá. I když meč symbolizoval ideály válečníka, byl nepopiratelně také nástrojem smrti a destrukce. Proto jsme vyvinuli náhradní způsob myšlení. Uznáváme, že meč byl a je strašný nástroj ničení, přijímáme to. Aikido se potýká s proměnou této zbraně v užitečný nástroj. " Bu " v budo se vysvětluje  významem " zastavit halapartnu nepřítele ". V aikido, jakkoli náš výklad je jako " halapartna je zastavena ", jinými slovy  zastavit svou vlastní zbraň. Obyčejně je budo myšlenka na způsob zastavení  nepřítele přicházejícího z našeho vnitřku, ale v aikido upřednostňujeme výklad, že je to způsob jak změnit sebe uvnitř.
Zamysleme se nad otázkou " Co je budo? ",  můžeme přijít s různými přiblíženími, cíli a způsoby, jenž mohou udat způsob jakým trénujeme. Dříve se říkalo, že budo byl trénink k překonání zdánlivě nemožných nepřízní osudu. V aikido na to máme odlišný pohled: uznáváme nemožnost  směřování proti přírodě a nepokoušíme se překonat nemožné silou.

Užití ostatního budo jako " výživy "
Všechny styly budo neustále zápasí se svou vlastní módou zlepšit se. Odborníci budo si musí být nadále vědomi změn a musí rozumět přirozenosti těchto změn. Všechna tato umění jako karate, judo, kendo,  mají své dobré body a ty by měly být užívány k živení našeho vlastního budo tréninku, mít je v úvahu a vytvářet spravedlivě větší úsilí. Ti, kteří berou tuto příznivou část dalších budo nikdy nepronáší podceňující komentáře jako " Jak mohou dělat budo takto?  ". Jediní lidé, kteří odsuzují ostatní budo, jsou ti kteří ho necvičí; takoví lidé shledávají takové aktivity  více obtížné (možná dokonce i trochu ohrožující), i když ostatní kolem nich zkoumají takové rozdílné cesty.
Ale myslím si, že je co se učit od každého stylu a každý, kdo tomu rozumí, může dělat velké pokroky. Mám zkušenosti s karate, judo a cítím, že způsob meče je ústřední. Takže techniky beze zbraně a hody odrážím ve svých pohybech s mečem a tyčí. O-sensei řekl:  " Jestliže vaše ruce drží meč, pak aikido je meč; jestliže vaše ruce drží tyč pak aikido je tyč. "
To je to, co se snažím odrážet v mém nynějším tréninku. K porozumění podstatě meče a podstatě duše aikido, trénujeme skutečně na hraně, kdy bezprostředně dochází ke kontaktu s protivníkem. Zastavujeme ho plně uvnitř,  bez seknutím protivníka ani  bez poskytnutím sebe k zasažení a raději používáme trénink jako čas a místo pro společné zrcadlení a pozorování. To je metoda a cíl našeho tréninku.

Převzít iniciativitu
Říkám svým studentům, a zvláště těm mladším, pokuste se naučit tak hodně, kolik sami můžete.  Pro mne je dost lehké jednoduše opravit jejich chyby, ale ty které  jsou odstraněny svou vlastní iniciativitou a tvrdou prací, mají rozdílnou hodnotu než ty, o  kterých byli poučeni, či jim bylo o nich řečeno. Průběh hledání a učení se je plný zkušeností, které se stanou elementem budoucího růstu. Jeden z významů vyjádření "rozprostřít ki ", který slyšíme tak často v aikido, je vytvořit tu část hledané mysli, tu počáteční. Skutečný boj nastává v okamžiku kontaktu. Cvičení s mečem a ostatními zbraněmi Vám pomůže porozumět tomu velice zřetelně.
Pokud se právě začínáte učit, musíte se otevřít základům budo, ale s určitým jistým stupněm, který potřebujete k  vyvinutí iniciativity, k najití  odpovědí na sebe sama. pokud to znamená klepat na dveře škol karate a judo nebo toho co je k dispozici, potom to musí být; to jistě není nic špatného a ve skutečnosti zvolení sebe a takové  cesty je skvělé. Lidé, kteří shledávají potřebným studovat tyto ostatní styly budo posilují význam zkušeností z první ruky, měli by to  dělat všemi prostředky. Aikido by nemělo být dovoleno stát se jenom tancem. Aikido je zásadně budo a proto musí být cvičeno s podtextem chápání  nezbytných kořenů budo. Při postrádání všech aspektů - kopů, hodů, práce s mečem, nebo s tím co máte - je skutečně aikido necháno zchromlé a nekompletní jako budo. O-sensei také řekl, že aikido může být aplikováno v každé oblasti budo.


   překlad: Václav Teichman (1998) , jazyková korekce: Blanka Křivánková