Aikido klub Praha je občanským sdružením (je nevládní neziskovou organizací), které má za cíl rozvíjet jak fyzické a psychické vlastnosti a osobnostní charakteristiky svých členů, tak i morální přístup k životu prostřednictvím tréninků bojových umění, sebeobranných systémů a bojových sportů, jako jsou například AIKIDO, AIKIDO TOHO IAI, IAIDO, JODO a další. Pozornost je věnována také tréninku dětí a mladistvých s cílem pozitivního působení se zaměřením na omezení agresivity a omezení potenciálního, asociálního a rizikového chování.

 

Hlavní náplní činnosti Aikido klubu Praha je především:

  • Zajištění pravidelných a kvalitních tréninkových hodin a podpory sportovních oddílů, pomocí organizování seminářů a škol, zajišťování kvalitních instruktorů, finanční podpory, dále koordinací rozvoje bojových umění, pořádání kursů sebeobrany atd.
  • Podpora pravidelného cvičení dětí a mladistvých s cílem omezit asociální a agresivní chování. Organizace národní i mezinárodní spolupráce v oblasti bojových umění, bojových sportů a sebeobranných systémů, spolupráce s bezpečnostními agenturami a dalšími organizacemi atd.
  • Propagace bojových umění včetně filosofických a kulturních tradic s nimi spojených. Publikování učebních a propagačních materiálů a organizování propagačních akcí.

 

 

Veškeré příjmy investuje AKP do zajištění prostor pro výuku a do organizace seminářů, kam zveme zahraniční učitele, kteří patří mezi světovou špičku.

 

Učitelé AKP vyučují bez nároku na odměnu a platí přízpěvky jako kterýkoliv jiný člen. Cílem, je dlouhodobě udržet členské příspěvky v dostupných mezích a zároveň zachovat co největší rozsah a kvalitu výuky, která je v celorepublikovém srovnání na velmi dobré úrovni. Mezi naše nejbliží priority patří pořízení tatami (cvičební podložky), zajištění nákladů na organizaci mezinárodního semináře a zajištění nákladů na propagaci našich aktivit.

 

Pokud chcete a můžete přispět i drobným finančním darem k našim cílům, budeme velmi rádi.

 

Pro zájemce je možné zajistit ukázky aikido, aiki toho a iado v různých prostorách.
Nabízíme též individuální lekce a výuku v rámci celých skupin (teambuildingové aktivity apod.) 

 

V případě zájmu nás prosím kontaktujte.